...pomáhame

posúvať svet dopredu

Referencie


Od roku 2003 sa firma orientovala hlavne na štúdie a realizačné projekty nových aj rekonštruovaných čerpacích staníc. Na základe týchto projektov bolo realizovaných viac ako 100 stavieb.


Od roku 2010 začala firma aj s dodávkami technológií od renomovaných výrobcov na kľúč.
Za necelé dva roky firma dodala pre :

Benzinol Slovakia:

- 2 ČS PHM
- 3 ČS LPG
- 3 ČS AdBlue

Verko Nitra:

- 1 ČS PHM