...pomáhame

posúvať svet dopredu

Profil spoločnosti


Spoločnosť METRIC s.r.o bola založená v roku 2003 konateľom firmy GIA Slovakia, ako partnerská firma, ktorá zabezpečuje projekčnú činnosť orientovanú na technologické stavby, hlavne pre oblasť čerpacích staníc PHM, ČS LPG, a ČS AdBlue. Zároveň zabezpečuje aj architektonické návrhy a riešenia bežných stavieb na bývanie prípadne komerčné účely.
Odkúpením budovy od firmy GIA Slovakia a jej odchodom do iných nájomných priestorov sa spolupráca s GIA Slovakia utlmila.
Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti s prípravou a realizovaním stavieb sa firma METRIC s.r.o preorientovala na realizovanie stavieb ČS na kľúč.

Podnikateľské záujmy sú rozdelené do troch skupín:

1. Dodávky a montáže technológií pre výdaj PHM, LPG, AdBlue, Záručný a pozáručný servis dodaných technológií
2. Predaj kompletného sortimentu firmy ELAFLEX
3. Projektová príprava a realizácia technologických stavieb

Hlavné produktové skupiny METRIC s.r.o

- Výdajné stojany – DRESSER WAYNE
- ČS LPG na kľúč
- ČS AdBlue na kľúč
- Riadiace systémy pre ČS a tankovacie automaty
- Meranie hladín a palivové hospodárstvo PH - OPW SITE SENTINEL
- Petrochemické hadice, armatúry, kompenzátory, výdajné pištole – ELAFLEX
- Elektronické ukazovatele cien – GEMA, PWM
- Spodná technológia, potrubné rozvody, nádrže na PHM, LPG, AdBlue
- Technologické rozvody elektro, rozvádzače, elektrorevízie, 1. Úradná skúška
- Projektová príprava stavieb, inžiniering