...pomáhame

posúvať svet dopredu

Kontakty

Adresa a identifikačné údaje firmy:


METRIC, spol.s r.o.

Technická 2

821 04 Bratislava


IČO: 35 873728

IČ DPH: SK 2021775679


Registrovaná na Okresnom súde BAI odd.Sro, vložka č. 30473/B



Telefón:

0905 628 817 - 0905 703 423 - 0911 299 144


e-mail:

metric@metric.sk

cesnek@metric.sk


web:
www.metric.sk